FAQs Complain Problems

निशूल्क माटो परिक्षण सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस म्यागङ गाउँपालिका अन्तरगतका ६ वटै वडामा निम्न मिति र स्थानमा माटो परिक्षण गरिने हुदाँ सम्बन्धित सबै कृषकहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। साथै माटो परिक्षण गर्न ल्याउदा तरकारी तथा खाद्यान्न वालि र फलफूल वालिको लागि ६ देखि ९ इन्च मुनि सम्मको एकैनाशले झिकेको माटो र फलफूल खेतीको लागि एक मिटर मुनि सम्मको (एक/एक फिटको 3 तहबाट) हावा/शित्तलमा सुकाएको माटो एक/डेड केजी सम्म उपलब्ध गराई आफ्नो नाम, ठेगाना, खेतको नाम लगाएको वाली, अब लगाउने वाली जस्ता प्रस्ट विवरण सहित पाएक पर्ने सम्बन्धित स्थानहरुमा सम्पर्कको लागि सवैमा अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: