FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids

७९-८० 2023/03/19 - 14:34 PDF icon 7_Page_2079 12 05.pdf, PDF icon 5 x 15 Myagang.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट कृषि सामाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना !

७९-८० 2023/03/05 - 11:42

सिलवन्दी दरभाउपत्र मार्फत च्यापकटर खरिदको आशयको सूचना।

७९-८० 2023/03/03 - 10:59

Invitation for Electronic Bids for Sanen Keureni Khanepani Nirman, Myagang Rural Municipality-3

७९-८० 2023/02/28 - 12:49

सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट च्याफ कटर खरिद सम्बन्धमा।

७९-८० 2023/02/07 - 18:11

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना ! (२०७९-०८-१७)

७९-८० 2022/12/04 - 12:13 PDF icon 4 x 10 Myagang.pdf

Third Publication- Retender of Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Services in the designated locations of Myagang Rural Municipality.

७९-८० 2022/11/24 - 10:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने ७ दिने आशयको सुचना।

७९-८० 2022/09/28 - 13:00

Retender of Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Services in the designated locations of Myagang Rural Municipality.

७९-८० 2022/08/17 - 10:37 PDF icon 5 x 16 myagang design.pdf

Invitation for Bids for the Procurement of Works 2079-80

७९-८० 2022/08/11 - 11:03 PDF icon 5 x 20 Myagang.pdf

Pages