FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शीर्षक मिति दस्तावेज आर्थिक वर्ष
म्यागङ गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७७ (पहिलो संशोधन) Friday, March 12, 2021 - 11:20 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७७ (पहिलो संशोधन).pdf ७७/७८
शिक्षा तथा विद्यालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ Thursday, December 10, 2020 - 13:12 PDF icon शिक्षा तथा विद्यालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७-COPY 1.pdf ७७/७८
गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ Monday, December 7, 2020 - 18:10 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७७.pdf ७७/७८
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि Monday, December 30, 2019 - 20:51 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf ७६/७७
राज पत्र Monday, December 30, 2019 - 20:40 PDF icon राज पत्र.pdf ७६/७७
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ Monday, December 30, 2019 - 20:30 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf ७६/७७
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि Monday, December 30, 2019 - 20:22 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf ७६/७७