FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

म्यागङ गाउँपालिका नुवाकोटको बिडिङ सम्बन्धी सूचना !!! (पहिलो पटक अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा २०७५/०९/१९ मा प्रकाशित)

दस्तावेज: 

बिधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना।

Invitation for Bids

Invitation for Bids for procument of works
First Date of Publication: 2077/06/27(13/10/2020)

दस्तावेज: