FAQs Complain Problems

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउने आवेदकहरुले पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु र फोटो खिच्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरु।

आर्थिक वर्ष: