FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Preparation of Myagang Rural Municipality-Municipality level Land Resource Maps, Database and Reports for fiscal year 2077-078 ७९-८० 2023/01/18 - 14:00 PDF icon Preparation of Myagang Rural Municipality-Municipality level Land Resource Maps, Database and Reports for fiscal year 2077-078.pdf
म्यागङ गाउँपालिकाको शाखा, उपशाखा इकाईको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको कार्य विवरण ७८/७९ 2023/01/10 - 11:15 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकाको शाखा, उपशाखा इकाईको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको कार्य विवरण.pdf
म्यागङ गाउँपालिकाको त्रि-बर्षीय क्षमता विकास योजना (२०७९/०८०-२०८१/०८२) ७९-८० 2022/12/07 - 11:51 PDF icon myagang gaupalika_CD plan 2079.pdf
हाते पुस्तिका ७९-८० 2022/07/25 - 13:18 PDF icon आलुको विउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका, PDF icon तरकारी खेती प्रविधि हाते पुस्तिका, PDF icon मकै खेती प्रविधि हाते पुस्तिका
4 Wheel Cab Technical Specification ७९-८० 2022/07/25 - 10:43 PDF icon IMG_20220725_0002.pdf
रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ७९-८० 2022/07/16 - 08:52 PDF icon रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम.pdf
नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ७६/७७ 2020/02/20 - 13:15 PDF icon नीति-कार्यक्रम तथा बजेट २०७६.pdf