म्यागङ गाउँपालिका , नुवाकोटमा यहाँलाई स्वागत छ । म्यागङलाई थप प्रविधिमैत्री , समुन्नत , विकसित तथा नमूना  बनाउन हामी सबै मिलेर लागि परौँ ।

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण उजुरी सम्वन्धि सूचना ।

सूचना ।

सडक अधिकार क्षेत्र तोकिएको बारे सूचना ।

सूचना !

सडक अधिकार क्षेत्र तोकिएको बारे सूचना ।

बेरोजगार दर्ताको निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना ।

यस म्यागङ गाउँपालिका अन्तरगत पर्ने सबै वडाका बेरोजगार व्यत्तिहरुले आ-आफ्नो वडा कार्यलयमा यही वैशाख मसान्त भित्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स‌चालन निर्देशिका, २०७५ को अनुसुची १ बमाेजिमको ढाँचामा बेरोजगार दर्ताको लागि अवश्याक कागजत सहित  नि:शूल्क निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी लागि य