FAQs Complain Problems

निर्देशिका

शीर्षक मिति दस्तावेज आर्थिक वर्ष
म्यागङ गाउँपालिकाको कर्मचारी पर्यटन खर्च निर्देशिका, २०७८ Tuesday, November 22, 2022 - 12:26 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकाको कर्मचारी पर्यटन खर्च निर्देशिका, २०७८.pdf ७९-८०
मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:34 PDF icon मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७८.pdf ७७/७८
गैरसरकारी संघ संस्थाहरु सुचिकृत गर्ने र कार्यक्रम, कार्यान्वयन तथा समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:33 PDF icon गै. सं. सं. सुचिकृत गर्ने र कार्यक्रम, कार्यान्वयन तथा समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८.pdf ७७/७८
उपभोक्ता हक हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:31 PDF icon उपभोक्ता हक हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७८.pdf ७७/७८
व्यवसाय कर निर्देशिका, २०७५ Monday, December 30, 2019 - 20:01 PDF icon व्यवसाय कर निर्देशिका, २०७५.pdf ७६/७७