म्यागङ गाउँपालिका , नुवाकोटमा यहाँलाई स्वागत छ । म्यागङलाई थप प्रविधिमैत्री , समुन्नत , विकसित तथा नमूना  बनाउन हामी सबै मिलेर लागि परौँ ।

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस म्यागङ गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको पदपूर्तिको लागि लिएको अन्तरवार्ता  मिति २०७६/०५/२२ मा छनौट हुनु भएका देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरुको नतिजा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । 

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.ब. २०७५/०७६ तेश्राे किस्ता सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा यस म्यागङ गाउँपालिका अन्तरगत रहनुभएकाे सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्रहीहरुकाे लागि आ.ब.

कृषि/पशु अभिलेख गराउने सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तुत  विषयमा यस म्यागङ गाउँपालिका भरी नै कार्यरत/दर्ता भएका र दर्ता गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कृषक समूहहरुलाई गाउँपालिका कृषि पशु शाखा देउरालीमा उपस्थित भई आफ्नो समूहको गतिविधिहरु सहित दर्ता/अभिलेख गर्नको लागि सम्बन्धित सबैकाे लागि यो सूचना जारी गरिन्छ । 

जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना !

जग्गा उपलब्ध गराउने  सम्बन्धी  सूचना । 

सडक अधिकार क्षेत्र तोकिएको बारे सूचना ।

सूचना !

सडक अधिकार क्षेत्र तोकिएको बारे सूचना ।

Pages