द्धन्द्ध प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडाको द्धन्द्ध प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ अनुसार गत बर्ष सहायता रकम नलिएका द्धन्द्ध प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यले देहाय बमोजिम कुनै शिर्षकमा सहायता प्राप्त गर्न विवरण खुलाई अनुसूची-१ बमोजिमको फाराम स्थानीय समिति समक्ष २०७६ फागुन मसान्त भित्र निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: