FAQs Complain Problems

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

म्यागङ गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेका तपसिलको पदमा करार सेवामा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले ईच्छुक योग्य उम्मेदवारहरुलाई दरखास्त दिन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: